Eie eller leie

Lease eller låne?

Eie eller leie? Om det er mest lønnsomt å lease eller å låne penger i banken er avhengig av mange faktorerer og bør regnes på i hvert enkelt tilfelle. Lån og leasing vil på lang sikt være tilnærmet like lønnsomt. På kort sikt vil leasing være gunstigere skattemessig for de fleste driftsmidler som er aktuelle for leasing.

Årsaken er at et leaset drifsmiddel kostnadsføres i sin helhet over leasingperioden, mens driftsmidler som bedriften eier selv blir kostnadsført gjennom saldoavskrivninger. Saldoavskrivningene vil som regel fordele seg over flere år enn den aktuelle leieperioden, slik at skattefradraget blir fordelt over en lengre periode.

Jo dyrere driftsmiddelet er, jo større vil forskjellen i skattereduksjonen være. For driftsmidler av lav verdi, vil ikke forskjellen være av betydning.

en totalvurdering må imidlertid også gjenkjøpsverdi/salgsverdi av eiendelen tas med.

Ta kontakt med meg for en nærmere gjennomgang av ditt finansieringsbehov.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle