Bedriftsetablering

Bedriftsetablering

Å starte sin egen bedrift er både spennende og givende, men det er også mange ting som bør være på plass før man starter opp. Noe av det viktigste er å først å fremst ha en god forretningside og at man har den finansielle planen på plass. En økonomisk forklaring er spesielt viktig før man tar et møte med finansieringsforetakene, for eksempel banker.

Her må man sannsynliggjøre at inntektene blir større enn utgiftene, naturligvis, og at man synliggjør at man har gode rutiner på økonomisk oppfølging. Det er altså viktig å få alle de gode hjelperne til å være på din side når du skal starte din egen virksomhet.

Holder Excel som regnskapsdokumentasjon?

Mange som starter for seg selv har den forståelse for at man enkelt kan føre regnskapet i Excel og at det holder som regnskapsdokumentasjon. Dessverre er det ikke slik. Følgene er det krav om at alle som har en virksomhet uansett selskapsform også organisasjoner har plikt til følgende Jmf Lov om bokføring:

 • Bokføringspliktige (§2)
 • Grunnleggende bokføringsprinsipper (§4)
 • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering ( §5)
 • Sporbarhet (§6)
 • Bokføring og ajourhold (§7)
 • Retting av bokførte opplysninger (§9)
 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger (§10)
 • Oppbevaring (§13)

Personer som sitter rundt et bord og diskuterer etablering av bedrift

Hva jeg kan gjøre for deg:

 • Til å begynne med kan valg av selskapsform være en ting vi kan diskutere med deg. Å velge feil kan fort bli kostbart.
 • Registrering i offentlige registre kan vi ta oss av.
 • Jeg kjenner til mva loven slik at jeg kan fortelle deg om noe av din virksomhet faller utenfor avgiftsområdet og om noe er innenfor og også hvilke mva satser som du skal bruke.
 • Legge opp gode økonomiske rutiner.
 • Oppfølging og resultater.

Selve oppstarten av nye bedrifter går gjennom flere forskjellige kritiske faser. Jeg tror at noe av det viktigste en nystartet bedrift kan ha er en regnskapsfører som kan følge deg opp og gi gode råd og fortelle deg om utviklingen i selskapet.

Jeg står på din side og ønsker at din bedrift skal lykkes i fremtiden. Derfor er det viktig at vi jobber sammen for at målet skal nås. Jeg kan bedriftsrådgivning!

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?

Regnskapstjenester

Overlater du regnskapene dine til ASB Regnskap AS vil jeg gi deg oppfølging og rapporter som til enhver tid viser den økonomiske situasjonen i bedriften sammenlignet med tall fra tidligere regnskap eller budsjetter. Vi kan sammen med deg analysere regnskapstallene og gi råd om hvordan du kan styre bedriften din enda mer effektivt.

Hva jeg kan gjøre for deg

Regnskapsføring må tilpasses ditt behov siden vi mennesker er forskjellige. Noen vil gjøre en del av jobben selv og andre vil at jeg skal ta oss av ”alt”. Når du blir kunde hos meg så går vi gjennom hva du ønsker at vi skal gjøre for din bedrift.

Tjenester

 • Regnskapsføring
 • Fakturering
 • Lønn
 • Remmitering
 • Budsjettering
 • Avstemming av balanse og resultatkonto
 • Purring og renteberegning
 • Inkasso
 • Selvangivelse
 • Årsoppgjør
 • Selskapsetablering
 • Rådgivning

Regnskapsbilagene

Regnskapsbilagene scannes av meg og jeg trenger derfor ikke oppbevare papirbilagene hos meg. Det vil derfor være en god del å spare på å tilrettelegge bilagene før de kommer til meg og du kan da velge om du vil scanne bilagene selv eller om du setter dette bort.

Som kunde hos meg vil du oppleve pålitelighet, engasjement og entusiasme for at din bedrift skal lykkes på best mulig måte. Du kan også være helt trygg på at jeg holder høy kvalitet på mine tjenester.

Velkommen som kunde hos meg!

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?